Web i na mobilu

Dnes už více jak polovina návštěvníků vašeho webu prohlíží jeho stránky na mobilu. Web musí být responzivní, tzn. musí mít upravený obsah pro zobrazení na mobilu.

Webové stránky

Moderní webové stránky s administrací pro editaci obsahu.

Eshopy

Tvorba moderních eshopů na míru, které skvěle prodávají.

Aplikace

Mobilní a webové aplikace na míru podle požadavků klienta.

Nezávazná poptávka

Máte zájem s námi spolupracovat? Ozvěte se nám!

Máte řešení pro whistleblowing?

Whistleblowing: Ochrana integrity a etického chování na pracovišti

Whistleblowing je termín, který se v poslední době stává stále více populární, zejména v kontextu firem a korporací. Jedná se o proces, kdy současný nebo bývalý zaměstnanec či třetí strana (například dodavatel nebo zákazník) oznamuje neetické nebo nelegální chování na pracovišti. Tento proces se stal důležitou součástí integrovaného řízení rizik a dodržování etických standardů na pracovištích po celém světě.

Většina lidí, kteří se rozhodnou oznamovat nevhodné chování, tak činí proto, aby pomohli ochránit společnost a udržet integritu pracoviště. Oznamovatelé mohou nahlašovat různé druhy nevhodného chování, jako je finanční podvod, korupce, diskriminace, nebezpečné podmínky práce, porušení zákona a mnoho dalších.

Whistleblowing může být pro oznamovatele rizikový, neboť by mohl být vystaven odvetnému jednání ze strany zaměstnavatele či kolegů. Proto se v mnoha zemích vytvořily zákony, které chrání oznamovatele a poskytují jim určitou ochranu. Mezi takové zákony patří například americký zákon o ochraně whistleblowerů (Whistleblower Protection Act), evropská směrnice o whistleblowingu a řada dalších.

Některé organizace mají vlastní programy, které usnadňují oznamování nevhodného chování. Tyto programy zahrnují bezpečné a důvěrné kanály pro oznamování, poskytují ochranu oznamovatelů a zaručují, že oznamovatelé nebudou odvetně postihováni. Tyto programy také pomáhají organizacím zlepšovat interní procesy a chránit své zaměstnance.

Whistleblowing není jen o ochraně práv jednotlivců, ale také o ochraně celé společnosti. Když se oznamuje neetické a nelegální chování, chrání se nejen zaměstnanci, ale také zákazníci, investoři a veřejnost jako celek.

Whistleblowing proto hraje důležitou roli při zajišťování integrity a etického chování na pracovišti a přispívá k vytváření kultury transparentnosti a důvěře.

Web7 nabízí jednoduché technické řešení, které poskytne jak možnost nahlášení problému, tak následně jeho správu a řešení. Stačí jen vyplnit nezávaznou poptávku Web7.