Web i na mobilu

Dnes už více jak polovina návštěvníků vašeho webu prohlíží jeho stránky na mobilu. Web musí být responzivní, tzn. musí mít upravený obsah pro zobrazení na mobilu.

Webové stránky

Moderní webové stránky s administrací pro editaci obsahu.

Eshopy

Tvorba moderních eshopů na míru, které skvěle prodávají.

Aplikace

Mobilní a webové aplikace na míru podle požadavků klienta.

Nezávazná poptávka

Máte zájem s námi spolupracovat? Ozvěte se nám!

Jaké jsou zdroje návštěvnosti Google Analytics

Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Google Analytics (GA) rozděluje návštěvnost webu do různých kanálů, což pomáhá pochopit, odkud návštěvníci přicházejí. Mezi hlavní kanály patří:

 1. Organic Search: Neplacené vyhledávání z vyhledávačů jako Google či Seznam.
 2. Paid Search: Placené reklamy ve vyhledávačích.
 3. Direct: Přímé návštěvy, například zadáním URL adresy do prohlížeče.
 4. Referral: Odkazy z jiných webů.
 5. Email: Návštěvy z odkazů v e-mailech.
 6. Organic Social: Neplacené návštěvy ze sociálních sítí.
 7. Paid Social: Placené návštěvy ze sociálních sítí.
 8. Cross-network: Reklamy zobrazující se napříč různými sítěmi Google.
 9. Organic Video: Návštěvy z video portálů jako YouTube.
 10. Paid Video: Placené návštěvy z video portálů.
 11. Unassigned: Návštěvy, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených kanálů.

GA také umožňuje vytváření vlastních skupin kanálů podle specifických potřeb uživatele. Tyto kanály lze spravovat a analyzovat v různých přehledech, což pomáhá při optimalizaci marketingových strategií a lepším pochopení chování návštěvníků.

Organic Search: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Organic Search představuje návštěvnost, která pochází z neplacených výsledků vyhledávání ve vyhledávačích jako Google, Bing, či Seznam. Návštěvníci, kteří přicházejí prostřednictvím organického vyhledávání, obvykle hledají specifické informace, služby nebo produkty. Google Analytics identifikuje tyto návštěvy pomocí dat z vyhledávačů a přiřazuje je do kanálu "Organic Search". Tato data umožňují vlastníkům webů analyzovat, jak dobře jejich obsah odpovídá vyhledávacím dotazům uživatelů a jak efektivně se zobrazují ve výsledcích vyhledávání.

Klíčové aspekty Organic Search:

 1. Relevance obsahu: Optimalizace stránek pro vyhledávače (SEO) zvyšuje pravděpodobnost, že se stránky objeví na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání.
 2. Klíčová slova: Analýza klíčových slov pomáhá identifikovat, které výrazy přivádějí návštěvníky na web.
 3. Zpětné odkazy: Kvalitní zpětné odkazy zvyšují důvěryhodnost stránky ve vyhledávačích.
 4. Uživatelská zkušenost: Stránky s rychlým načítáním a přívětivým designem mají vyšší šanci na dobré umístění ve výsledcích vyhledávání.

Paid Search: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Paid Search (Placené vyhledávání) představuje návštěvnost, která pochází z placených reklam ve vyhledávačích, jako je Google Ads či Bing Ads. Tyto reklamy se obvykle zobrazují na vrcholu nebo na spodku stránek výsledků vyhledávání a jsou označeny jako "Reklama". Návštěvníci, kteří kliknou na tyto reklamy, jsou pak zaznamenáni v Google Analytics v kanálu "Paid Search".

Klíčové aspekty Paid Search:

 1. Nastavení kampaní: Reklamní kampaně jsou cíleny na specifická klíčová slova, která jsou relevantní pro produkty nebo služby nabízené webem.
 2. Nabídkové strategie: Placené kampaně mohou využívat různé strategie nabídek, jako je CPC (cost-per-click), CPA (cost-per-acquisition) nebo CPM (cost-per-thousand impressions).
 3. Optimalizace reklam: Úspěšné kampaně vyžadují neustálou optimalizaci, včetně testování reklamních textů, klíčových slov a nabídkových strategií.
 4. Analýza výkonu: Google Analytics umožňuje sledovat výkon placených kampaní, včetně metrik jako jsou míra prokliku (CTR), konverzní poměr, a návratnost investic (ROI).

Placené vyhledávání je efektivní nástroj pro zvyšování viditelnosti a přitahování cílených návštěvníků na web, zejména při správně nastavených a optimalizovaných kampaních.

Direct: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Direct (Přímé návštěvy) představuje návštěvnost, která pochází přímo bez zprostředkování jiných webových stránek nebo kanálů. Tento typ návštěvnosti zahrnuje situace, kdy uživatelé:

 1. Zadají URL adresu přímo do prohlížeče: Uživatelé zadávají konkrétní webovou adresu přímo do adresního řádku prohlížeče.
 2. Použijí záložky: Návštěvníci přicházejí na web prostřednictvím záložek uložených v jejich prohlížeči.
 3. Kliknou na neoznačené odkazy: Návštěvy z odkazů v dokumentech (např. PDF) nebo e-mailech, které nejsou správně označeny (tagovány) pro sledování.

Klíčové aspekty Direct návštěvnosti:

 1. Značka a povědomí: Vysoký podíl přímé návštěvnosti může indikovat silnou značku a vysoké povědomí o webu.
 2. Offline kampaně: Kampaně mimo online prostor (např. tisková reklama, billboardy) často vedou k přímé návštěvnosti.
 3. Spolehlivost dat: Přímá návštěvnost může zahrnovat neoznačené kampaně nebo odkazy, což může ovlivnit přesnost analýzy zdrojů návštěvnosti.

Referral: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Referral (Odkazy) představuje návštěvnost, která pochází z odkazů na jiných webových stránkách. Tento kanál zahrnuje všechny návštěvy, které nejsou přímé ani nepocházejí z vyhledávačů. Referral návštěvnost je důležitá, protože může přivést kvalitní a relevantní uživatele, kteří jsou již zainteresovaní v obsahu nebo tématu, které váš web nabízí.

Klíčové aspekty Referral návštěvnosti:

 1. Zpětné odkazy (backlinks): Kvalitní zpětné odkazy z důvěryhodných webů mohou zvýšit autoritu vašeho webu a přivést novou návštěvnost.
 2. Spolupráce a partnerství: Významné webové stránky mohou nasměrovat své návštěvníky na váš web prostřednictvím odkazů v článcích, blogových příspěvcích, nebo partnerských odkazů.
 3. Sociální média: Odkazy sdílené na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, nebo LinkedIn, mohou generovat referral návštěvnost.
 4. Obsahové marketingové strategie: Guest blogging a sdílení obsahu na platformách třetích stran může zvýšit referral návštěvnost.

Analýza a optimalizace Referral návštěvnosti:

 • Identifikace zdrojů: Google Analytics umožňuje snadno identifikovat, které externí stránky přivádějí nejvíce návštěv.
 • Zlepšení spolupráce: Posílení vztahů s klíčovými partnery a hledání nových možností spolupráce může zvýšit referral návštěvnost.
 • Monitorování výkonu: Pravidelné sledování metrik jako je bounce rate, průměrná délka návštěvy, a konverzní poměr z referral zdrojů pomáhá optimalizovat obsah a odkazy.

Referral návštěvnost hraje klíčovou roli v celkové strategii digitálního marketingu, protože přináší návštěvníky, kteří jsou často více angažovaní a pravděpodobněji konvertují.

Email: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Email představuje návštěvnost pocházející z e-mailových kampaní, kde uživatelé klikají na odkazy obsažené v e-mailech. Tento typ návštěvnosti je důležitý pro sledování efektivity e-mailového marketingu a pochopení, jak dobře e-mailové kampaně přivádějí návštěvníky na váš web.

Klíčové aspekty Email návštěvnosti:

 1. Kampaně a newslettery: Pravidelné zasílání newsletterů a e-mailových kampaní může generovat konzistentní návštěvnost.
 2. Personalizace obsahu: Přizpůsobené e-maily s relevantním obsahem zvyšují pravděpodobnost kliknutí na odkaz.
 3. Segmentace publika: Rozdělení seznamu e-mailových adres na segmenty umožňuje cílení specifických skupin uživatelů.
 4. Sledování a analýza: Google Analytics umožňuje sledovat výkon e-mailových kampaní, včetně metrik jako je míra otevření (open rate), míra prokliku (CTR), a konverzní poměr.

Optimalizace Email návštěvnosti:

 • Testování A/B: Experimentování s různými předměty, designem a textem e-mailů může zvýšit efektivitu kampaní.
 • Použití UTM parametrů: Přidání UTM parametrů do odkazů v e-mailech umožňuje přesnější sledování zdrojů návštěvnosti.
 • Zlepšení obsahu: Kvalitní a hodnotný obsah v e-mailech zvyšuje pravděpodobnost, že uživatelé kliknou na odkazy a navštíví váš web.

Email marketing je silným nástrojem pro budování vztahů se zákazníky a zvyšování návštěvnosti webu, pokud je správně implementován a optimalizován.

Organic Social: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Organic Social představuje návštěvnost pocházející z neplacených příspěvků a interakcí na sociálních sítích. Tento typ návštěvnosti zahrnuje všechny návštěvy, které přicházejí z přirozených (neplacených) aktivit na platformách jako Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a dalších. Tyto návštěvy jsou důležitým ukazatelem, jak dobře sociální média fungují při přitahování návštěvníků na váš web bez nutnosti placených reklam.

Klíčové aspekty Organic Social návštěvnosti:

 1. Obsahové strategie: Kvalitní a zajímavý obsah, který uživatelé chtějí sdílet a na který chtějí reagovat, je klíčový pro zvýšení organické návštěvnosti.
 2. Zapojení komunity: Aktivní účast a interakce s komunitou na sociálních sítích mohou vést k většímu zapojení a vyššímu počtu návštěvníků.
 3. Viry a trendy: Virové příspěvky nebo obsah, který se stane trendem, mohou dramaticky zvýšit návštěvnost z organických sociálních zdrojů.
 4. Sledování metrik: Analýza metrik, jako jsou lajky, sdílení, komentáře a kliknutí, pomáhá pochopit, který obsah je nejúspěšnější.

Optimalizace Organic Social návštěvnosti:

 • Pravidelné publikování: Konsistentní a pravidelné publikování obsahu udržuje zájem uživatelů a zvyšuje pravděpodobnost návštěvnosti.
 • Kvalitní vizuály: Použití atraktivních obrázků, videí a grafiky zvyšuje angažovanost a šance na sdílení.
 • Hashtagy a trendy: Využití populárních hashtagů a zapojení do aktuálních trendů může zvýšit dosah příspěvků.
 • Spolupráce s influencery: Spolupráce s populárními osobnostmi na sociálních sítích může přivést novou a relevantní návštěvnost.

Organická návštěvnost ze sociálních sítí je cenným zdrojem, který může výrazně přispět k celkové návštěvnosti webu a zlepšit viditelnost značky bez nutnosti investic do placené reklamy.

Paid Social: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Paid Social představuje návštěvnost pocházející z placených reklam na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok a další. Tento typ návštěvnosti je klíčový pro měření efektivity investic do sociálního marketingu a pochopení, jak dobře placené kampaně přivádějí návštěvníky na váš web.

Klíčové aspekty Paid Social návštěvnosti:

 1. Cílení reklam: Reklamní kampaně mohou být přesně cílené na specifické demografické skupiny, zájmy nebo chování uživatelů.
 2. Typy reklam: K dispozici jsou různé formáty reklam, jako jsou obrázkové reklamy, videoreklamy, carousel reklamy a sponzorované příspěvky.
 3. Nabídkové strategie: Placené kampaně na sociálních sítích mohou využívat různé strategie nabídek, jako je CPC (cost-per-click), CPM (cost-per-thousand impressions) nebo CPA (cost-per-acquisition).
 4. Optimalizace výkonu: Neustálé testování a optimalizace reklamních kampaní je klíčové pro zajištění nejlepšího možného výkonu.

Optimalizace Paid Social návštěvnosti:

 • A/B testování: Experimentování s různými variantami reklamních textů, obrázků a cílení může pomoci identifikovat nejefektivnější kombinace.
 • Retargeting: Zaměření reklam na uživatele, kteří již navštívili váš web nebo projevili zájem o vaše produkty/služby, může zvýšit konverzní poměr.
 • Analýza metrik: Sledování metrik, jako je CTR (click-through rate), konverzní poměr a ROI (return on investment), pomáhá měřit úspěšnost kampaní a informovat o potřebných úpravách.

Placené sociální sítě poskytují významné příležitosti k zvyšování návštěvnosti a dosažení specifických marketingových cílů prostřednictvím cílených a optimalizovaných reklamních kampaní.

Cross-network: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Cross-network představuje návštěvnost pocházející z reklam zobrazujících se napříč různými reklamními sítěmi Google. Tento typ návštěvnosti zahrnuje kampaně, které využívají více platforem Google, jako jsou Google Search, Google Display Network, YouTube, a další.

Klíčové aspekty Cross-network návštěvnosti:

 1. Širší dosah: Reklamy se zobrazují napříč více kanály a platformami, což zvyšuje dosah a viditelnost kampaní.
 2. Integrované kampaně: Možnost vytvoření jednotné kampaně, která se automaticky přizpůsobí různým platformám a formátům.
 3. Optimalizace výkonu: Google automaticky optimalizuje zobrazování reklam na základě výkonu a nastavených cílů.

Výhody Cross-network kampaní:

 • Lepší využití rozpočtu: Reklamní rozpočet je využíván efektivněji díky optimalizaci napříč sítěmi.
 • Více dotykových bodů: Uživatelé mohou být osloveni na různých platformách, což zvyšuje pravděpodobnost konverze.
 • Konzistentní zprávy: Jednotná kampaň zajišťuje konzistentní komunikaci napříč různými kanály.

Organic Video: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Organic Video představuje návštěvnost, která pochází z neplacených video platforem jako YouTube. Tento typ návštěvnosti je výsledkem přirozených (organických) zhlédnutí a interakcí s videi, které vedou uživatele k návštěvě vašeho webu.

Klíčové aspekty Organic Video návštěvnosti:

 1. SEO pro videa: Optimalizace videí pro vyhledávače zvyšuje šanci na lepší umístění ve výsledcích vyhledávání.
 2. Engagement: Kvalitní a poutavý video obsah zvyšuje pravděpodobnost, že uživatelé kliknou na odkazy vedoucí na váš web.
 3. Thumbnail a titulek: Atraktivní miniatury a chytlavé titulky přitahují více zhlédnutí a interakcí.

Optimalizace Organic Video návštěvnosti:

 • Kvalitní obsah: Vytváření hodnotného a relevantního obsahu, který odpovídá zájmům a potřebám cílového publika.
 • Konzistentní publikování: Pravidelné zveřejňování videí udržuje publikum angažované a zvyšuje šanci na opakované návštěvy.
 • Interakce s publikem: Odpovídání na komentáře a zapojení se do diskuzí zvyšuje zapojení a loajalitu uživatelů.

Videa jsou mocným nástrojem pro zvyšování organické návštěvnosti díky své schopnosti poutat a udržet pozornost uživatelů.

Paid Video: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Paid Video představuje návštěvnost pocházející z placených video reklam na platformách jako YouTube, Vimeo nebo sociálních sítích. Tento typ návštěvnosti zahrnuje kliknutí na video reklamy, které jsou součástí širší reklamní kampaně.

Klíčové aspekty Paid Video návštěvnosti:

 1. Cílení reklam: Reklamy mohou být cíleny na specifické demografické skupiny, zájmy a chování uživatelů, což zvyšuje efektivitu kampaní.
 2. Formáty reklam: Zahrnují různé formáty jako pre-roll, mid-roll a post-roll reklamy, které se zobrazují před, během nebo po videích.
 3. Engagement a CTA: Video reklamy často obsahují výzvy k akci (CTA), které povzbuzují uživatele k interakci a návštěvě webu.

Optimalizace Paid Video návštěvnosti:

 • Kreativní obsah: Vytváření poutavých a relevantních videí, která zaujmou uživatele a zvýší míru prokliku.
 • A/B testování: Testování různých verzí video reklam pro optimalizaci výkonu a identifikaci nejefektivnějších přístupů.
 • Analýza výkonu: Sledování metrik jako je míra prokliku (CTR), průměrná doba zhlédnutí a konverzní poměr pro optimalizaci kampaní.

Paid Video reklamy jsou efektivním nástrojem pro zvýšení návštěvnosti a posílení povědomí o značce díky jejich schopnosti vizuálně a emocionálně zapůsobit na uživatele.

Unassigned: Zdroj návštěvnosti v Google Analytics

Unassigned (Nepřiřazená návštěvnost) představuje návštěvnost, kterou Google Analytics nedokáže jednoznačně zařadit do žádného z definovaných kanálů návštěvnosti. Tento typ návštěvnosti může vzniknout z různých důvodů, například:

Klíčové aspekty Unassigned návštěvnosti:

 1. Nesprávně označené odkazy: Odkazy bez správného UTM označení mohou být zaznamenány jako nepřiřazené.
 2. Nezvyklé zdroje návštěvnosti: Návštěvy z méně běžných nebo nových platforem, které Google Analytics automaticky nerozpozná.
 3. Interní provoz: Návštěvnost generovaná z interních testů nebo zaměstnanců, pokud není správně vyloučena.

Optimalizace Unassigned návštěvnosti:

 • Použití UTM parametrů: Označování všech externích odkazů pomocí UTM parametrů pro přesné sledování.
 • Kontrola nastavení GA: Pravidelná kontrola a aktualizace nastavení Google Analytics pro správné rozpoznávání nových zdrojů návštěvnosti.
 • Interní filtry: Vytváření filtrů pro vyloučení interní návštěvnosti z analytických dat.

Nepřiřazená návštěvnost může být výzvou pro přesnou analýzu, ale s vhodnými opatřeními lze minimalizovat její dopad a získat lepší přehled o zdrojích návštěvnosti.

Znalost různých zdrojů návštěvnosti v Google Analytics vám poskytuje cenný náhled do toho, odkud vaši návštěvníci přicházejí a jak se chovají na vašem webu. Optimalizací těchto kanálů můžete výrazně zvýšit efektivitu svých marketingových kampaní a dosáhnout lepších výsledků. Ať už využíváte organické vyhledávání, placené reklamy, sociální sítě nebo e-mailové kampaně, správné pochopení a využití těchto dat vám pomůže růst a úspěšněji dosahovat vašich cílů.

Potřebujete pomoc s optimalizací vašich marketingových kampaní? Kontaktujte nás, digitální agenturu Web7master, a společně dosáhneme skvělých výsledků.